Xuletó de vaca “rubia gallega” a la brasa amb patates de Prades (1 kg-1,300kg)